Spreekrecht bij de gemeenteraad

  • Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad kunt u uw standpunt over een agendapunt duidelijk maken.
  • Wanneer u zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmeldt bij de griffier krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd aan het begin van de vergadering.
  • De agenda en de vergaderstukken van de vergaderingen van de gemeenteraad worden tijdig gepubliceerd via deze website.

Spreekrecht bij de gemeenteraad tijdens digitale vergadering

  • Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad kunt u uw standpunt over een agendapunt duidelijk maken. Op dinsdag 26 mei vergadert de gemeenteraad digitaal vanwege de coronamaatregelen.
  • U kunt zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering via de mail aanmelden bij de griffier, e-mail: griffier@nederweert.nl. U kunt uw inbreng dan ook via de mail aanleveren.
  • Uw standpunt wordt dan voor aanvang van de vergadering verspreid onder de raadsleden. De burgemeester zal uw bijdrage in de vergadering voorlezen.
  • De agenda en de vergaderstukken van de vergaderingen van de gemeenteraad worden tijdig gepubliceerd via deze website.

Waarvoor is het spreekrecht niet bedoeld?

Het spreekrecht geldt niet voor:

  • besluiten waartegen bezwaar of beroep mogelijk is of mogelijk is geweest of gedragingen waartegen een klacht kon of kan worden ingediend
  • agendapunten die gaan over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • informatie of mededelingen van het college

U kunt zich voor spreekrecht aanmelden door een e-mail te sturen naar de griffier via het e-mailadres griffier@nederweert.nl.