Wat is het?

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning en uw omgeving
  • andere mensen ontmoeten
  • begeleiding om u in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen

Kunt u hulp van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een aanvraag bij de gemeente of mail naar sociaaldomein@nederweert.nl

Meldingsformulier Wmo

Wat moet ik doen?

Ervaart u een probleem met het zelfstandig voeren van uw huishouden? Neem dan contact op met de open inloop in uw dorp. De medewerker van de open inloop maakt dan met u een afspraak voor een uitgebreid Gesprek.

Het Gesprek

Tijdens het Gesprek wordt in dialoog tussen vrijwilliger/professional en u, de zorg- en ondersteuningsvraag onderzocht.

De verschillende leefgebieden worden doorgesproken om samen een goed beeld te krijgen van wat de vraag is en wat de mogelijkheden van uzelf en uw eigen omgeving zijn. We brengen samen met u in beeld hoe de ondersteuning eruit kan zien en wie daarin iets kan betekenen. Centraal uitgangspunt van deze werkwijze is de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners. De gemeente vindt het belangrijk dat de gesprekken dicht bij de inwoners plaatsvinden, het liefst thuis bij wijze van spreke aan de keukentafel. Daarbij wordt nadrukkelijker bekeken of er mensen zijn in uw directe omgeving die kunnen helpen en of gemeenschappelijke voorzieningen zoals vrijwilligerswerk en buurtondersteuning