Woningbouwplan Hoebenakker nadert zijn afronding. Het is een prachtige wijk aan het worden. Een plek waar we nog aan de slag gaan, is de locatie van het voormalige agrarische bedrijf Linders (Strateris 32). De stallen zijn daar al enige tijd geleden gesloopt. Nu beginnen we met het bouwrijp maken. Daarvoor is het nodig een bestemmingsplan op te stellen en de grond te saneren.

Saneringsplan

De grond van de agrarische locatie Linders is verontreinigd. Er is een saneringsplan opgesteld om de grond schoon te maken. Dit plan is goedgekeurd door de provincie. De sanering vindt plaats in september en oktober 2020. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Werkzaamheden

Tijdens de sanering worden alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn in acht genomen. Het saneren bestaat uit graafwerkzaamheden, het zeven van grond en de af- en aanvoer van grond met vrachtwagens. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar we kunnen niet voorkomen dat er in de wijk Hoebenakker niets van te merken is.

Bestemmingsplanprocedure

Om woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan, specifiek voor deze locatie, in de maak. Het gaat om zeven bouwkavels. De planning is dat dit plan na de zomervakantie ter visie wordt gelegd. In deze periode kan iedereen die dat wil wil reageren op het bestemmingsplan.

Vaststelling door de raad

Rond de jaarwisseling wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In het voorjaar 2021 start het bouwrijp maken van de locatie waarna de bouwkavels in de verkoop komen.

Ontwikkelingen

We informeren u zo goed mogelijk over deze nieuwe ontwikkelingen.