Inleiding 

In 2021 spraken de gemeente Nederweert en de stichting Wonen Limburg af om samen te onderzoeken of het gebied van de gemeentewerf en de voormalige brandweerkazerne te ontwikkelen is naar een woongebied. Het gebied bevindt zich aan de Gutjesweg aan de rand van de kern Budschop. 

Uitgangspunten

Voor de herontwikkeling van het gebied gelden een aantal uitgangspunten. We zetten in op een overwegend sociaal woningbouwprogramma met zowel huur- als koopwoningen. Het programma dient aan te sluiten bij de woonbehoefte van starters, senioren en gezinnen. De gemeente heeft daarnaast een opdracht om aanvullend een aantal standplaatsen voor woonwagens aan te leggen.

Meerdere varianten

In het voorjaar van 2021 vond een enquête plaats onder omwonenden om een beeld te krijgen van de wensen voor de invulling van het gebied. De resultaten van deze enquête zijn gedeeld met de deelnemers. De informatie vormde ook het startpunt voor het opstellen van drie varianten door de gemeente en stedenbouwkundig bureau Mr. Stir. Het bureau tekende drie varianten voor een mogelijke invulling. Elke variant bestaat uit een mix van meerdere soorten woningen met veel groen en een uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen bij de huidige woonwagens. 

Vragen en aandachtspunten 

Op 31 maart bezochten ruim 100 inwoners en belangstellenden een informatiebijeenkomst in het kerkgebouw van Budschop. Medewerkers van het projectteam gaven uitleg en beantwoordden de vele vragen. Veel daarvan gingen over de uitbreiding van het aantal standplaatsen. Ook over de aanleg van de wegen, de fietspaden en de parkeerplaatsen kreeg de projectgroep veel vragen, maar ook tips. De projectgroep bedankt de aanwezigen daarvoor.  

Varianten verder uitwerken 

De informatie die is opgehaald, wordt door de projectgroep gebruikt om de varianten verder uit te werken. De verwachting is dat dit proces voor de zomervakantie is afgerond. Wil u op de hoogte blijven van het project, meld u dan aan voor de nieuwsbrief