Wat is het?

Het vergroenen van een dak draagt bij aan het voorkomen van hittestress, bevordert de biodiversiteit en verbetert de luchtkwaliteit. Tevens is een groen dak verkoelend in de zomer!De subsidie bedraagt € 25,00 per m2 dak met een minimum van 15 m2 en maximaal 50 m2 per adres.Vanaf 18 februari kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

In juni 2020 heeft de gemeenteraad het strategisch klimaatadaptieplan vastgesteld. Ook is jaarlijks € 10.000,- in de begroting opgenomen om de aanleg van groene daken te stimuleren. Op dinsdag 9 februari stelde de gemeenteraad de subsidieverordening vast.

Hoe werkt het?

U dient eerst aan te vragen en na voorlopige toezegging van de subsidie kunt u pas aan de slag en ontvangt u achteraf de subsidie.

Subsidie aanvragen groene daken

Bent u tevreden over deze pagina?