De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

  • Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
  • Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Waarom strooien op momenten dat de temperatuur nog ruim boven nul is. Het zgn preventief strooien. Hier kan een strooiadvies uit naar voren komen, dat we bv op een redelijk warme avond strooien en er wordt voor de komende nacht een kleine kans op gladheid verwacht, echter de voorspelling voor de volgende nacht is zodanig dat er op grotere schaal gladheid wordt verwacht, dan kan de beslissing worden genomen om reeds de warmere avond te strooien. Dit kan als er geen neerslag wordt verwacht, het zout blijft dan zeker 2-3 dagen zijn werking verrichten. Bij deze beslissing wordt tevens nog afgewogen welke dagen het betreft, als we de zondag kunnen vermijden om uit te rukken verdient dit de voorkeur.

Wat moet ik doen?

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

Gratis zakje strooizout afhalen op 1 december, 16 december en 6 januari

Er zijn nog drie dagen waarop inwoners van Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop en Ospel een gratis zakje strooizout van 5 kg kunnen afhalen bij de gemeentegarage aan de Gutjesweg. 

Het afhalen kan op:

  • woensdag 1 december tussen 13.00 en 15.00 uur
  • donderdag 16 december tussen 13.00 en 15.00 uur
  • donderdag 6 januari tussen 17.00 en 20.00 uur