Geurhinder en veehouderij

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij mogen gemeenten binnen bepaalde bandbreedtes zelf de geurnormen, afkomstig van agrarische bedrijven, vaststellen. Dit heeft de gemeente in 2013 vastgelegd in de gebiedsvisie op basis van de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende verordening. De verordening wordt toegepast bij vergunningverlening aan agrarische bedrijven. In de gebiedsvisie is een relatie tussen het ruimtelijk beleid en geurhinder opgenomen. 

Op 14 november 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe Verordening Geurhinder en Veehouderij Nederweert 2017 vastgesteld. Deze verordening vervangt de Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2013 voor alle aanvragen die binnenkomen vanaf de datum van inwerkingtreding. Voor alle aanvragen die al zijn binnengekomen, blijft de Verordening geurhinder en veehouderij Nederweert 2013 van toepassing. Ook de nieuwe gebiedsvisie 2017 is op 14 november 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 20 juli 2018 zijn de geurnormen voor gecombineerde luchtwassers gewijzigd. Om de gevolgen hiervan in beeld te brengen zijn met de vergunde gegevens van 1 oktober 2018 nieuwe kaarten gemaakt voor de achtergrondbelasting en de geurgevoelige objecten.