Wat is het?

Om de datum van uw geregistreerd partnerschap vast te leggen, dient u telefonisch een afspraak te maken. Telefoonnummer (0495) 677 111.

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Vragenlijst voor geregistreerd partnerschap

Vragenlijst voor gratis geregistreerd partnerschap

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Wat heb ik nodig?

Met betrekking tot de partnerschapsregistratie houden de ambtenaren van de burgerlijke stand graag rekening met uw wensen. Om dit te kunnen doen verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen.

Vragenlijst voltrekking onderaan deze pagina (of sturen wij u met de meldingsformulieren een vragen lijst toe. Wij verzoeken u deze ingevuld terug te sturen.)

In de melding verstrekt u de benodigde gegevens die de ambtenaar burgerlijke stand controleert in de Basisregistratie personen (BRP) en andere registers (bijvoorbeeld Burgerlijke Stand). Bij de melding moeten kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande partners en de getuigen worden bijgevoegd.

Is de melding akkoord dan kan de partnerschapsregistratie 14 dagen later worden voltrokken.

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen. In dat geval sturen wij u meldingsformulieren toe waarin tevens een eigen verklaring van partijen is opgenomen.

Wat kost het?

 • Huwelijksrecht / partnerregistratie ma t/m vrij € 270,00
 • Huwelijksrecht / partnerregistratie zaterdag € 420,00
 • Huwelijksrecht / partnerregistratie Eijnderhoof € 565,00
 • Huwelijksrecht / partnerregistratie Eijnderhoof zaterdag € 610,00
 • Huwelijksrecht / partnerregistratie in een bijzonder huis (art. 64, Boek 1,van het Burgerlijk wetboek) € 100,00
 • Huwelijksrecht / partnerregistratie in of op een andere locatie (huis der gemeente) binnen kantooruren € 350,00
 • Huwelijksrecht / partnerregistratie in of op een andere locatie (huis der gemeente) buiten kantooruren € 500,00
 • Trouwboekje standaard € 11,00
 • Uittreksel Burgerlijke stand € 15,70
 • Kalligraferen € 8,00
 • Verklaring huwelijksbevoegdheid € 27,50
 • Getuigen gemeente per persoon € 16,25
 • Wijzigen/annuleren huwelijk (binnen 6 weken voor huwelijk) € 65,00

Te downloaden

Bent u tevreden over deze pagina?