Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei
  • voor opslag van bouwmaterialen
  • om een container op te plaatsen

Wilt u gemeentelijke grond in gebruik nemen, voor bijvoorbeeld een tuin of wei, de opslag van bouwmaterialen, het plaatsen van een container of het aanleggen van een pad achterom? Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan blijft zij eigenaar van de grond, maar krijgt u het recht om de grond voor een vastgesteld doel te gebruiken. De gemeente kan voorwaarden verbinden aan dit gebruik.

Als u een pad naar uw achtertuin wil aanleggen door het openbaar groen dan hoeft u dit alleen maar te melden bij de gemeente. Aan de aanleg van een "pad achterom" zijn wel regels verbonden.

Aanvraag in gebruik nemen, huren of kopen van gemeentegrond

Wat moet ik doen?

Een verzoek tot het in gebruik nemen van grond kunt u indienen bij de Publiekszaken.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Wat kost het?

Ingebruikneming van grondstroken is in de meeste gevallen gratis.