Afval

In verband met de winterse omstandigheden vinden er wijzigingen plaats op het gebied van afval inzamelen. Renewi haalt deze week geen huisvuil op. Is uw duobak vol? Dan kunt u volgende week (een) losse vuilniszak(ken) naast uw duobak plaatsen. Renewi neemt deze dan mee.

Oud papier

In verschillende kernen en wijken zou deze week oud papier worden ingezameld of opgehaald. We hebben bericht ontvangen van de verenigingen en de papierophaler dat het ophalen en inzamelen deze week komt te vervallen. 

Containers

De (ondergrondse) containers voor PMD en glas worden geleegd waar de vrachtwagens dat veilig kunnen doen. Dat geldt ook voor de kledingcontainers. Excuses voor het ongemak.