Het versterken van de lokale economie is één van de ambities van het college van B&W van de gemeente Nederweert. Dat vraagt om investeringen. Het gedeelte van het centrum rondom de Burgemeester Hobusstraat is bijna afgerond. De komende jaren wordt er energie gestopt in het gebied Lambertushof en omgeving.