Wat is het?

U heeft als burger de mogelijkheid om een signaal over uitkeringsfraude te melden aan de gemeente Nederweert. Iedereen die een vermoeden heeft van uitkeringsfraude in Nederweert kan dat melden bij de gemeente.

Melding Uitkeringsfraude

Voorbeelden van uitkeringsfraude

  • Woonomstandigheden: bijvoorbeeld samenwonen, schijnverlating, woningdeling, het niet wonen op het opgegeven adres.
  • Vermogen: bijvoorbeeld auto's, bankrekeningen, onroerend goed (in zowel binnen- als buitenland).
  • Werk: bijvoorbeeld inkomsten of (parttime) werkzaamheden.

Anoniem melden

Indien u dat wenst, kunt u uw melding ook anoniem doorgeven. Of u nu anoniem of niet-anoniem een melding doorgeeft, wij behandelen uw informatie altijd vertrouwelijk. Wij mogen u helaas niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Inhoud van de melding

Geef zoveel mogelijk gegevens door over de betrokken persoon of personen. Wij bedoelen dan informatie zoals het eventuele (zwart)werkadres, werktijden, vervoermiddel, kenteken, samenwoonadres, periode van vermoedelijke fraude. Hoe concreter uw melding, hoe bruikbaarder.