Frans Everaerts 'Ik wil de wereld beter achterlaten’

Hoewel inmiddels met pensioen, houdt Frans Everaerts zich privé nog bijna dagelijks bezig met verduurzaming en milieuvraagstukken. De oud-directeur heeft bij de inmiddels aan zijn dochter overgedragen firma Saniceve B.V. -een groothandel in verwarming, sanitair, installatiematerialen en warmtepompen- grote aanpassingen doorgevoerd wat betreft waterproblematiek. Daarbij keek hij niet alleen naar een kosten-batenanalyse.

“Bij de twee panden van mijn bedrijf aan de Pannenweg kampten we al lange tijd met wateroverlast. Na hevige regenval kwam het water via het riool omhoog, vanwege het feit dat we aan het eind van het rioleringsnetwerk zitten en er geen buffermogelijkheid was. Telkens een enorme rotzooi en stank. Een probleem waarvoor de gemeente op korte termijn geen pasklare oplossing kon bieden.” Het erbij laten zitten was voor Frans Everaerts echter geen optie. Met een achtergrond als installatietechnicus, oog voor maatschappelijk ondernemen en een scherp bewustzijn voor milieuproblematiek, ging hij zelf aan de slag, daarbij geholpen door een gemeentelijke subsidie.

“Ik wilde mijn bedrijf energieneutraal maken en ben daarin geslaagd. Zonnepanelen, warmtepompen, ledverlichting, noem maar op. De kosten speelden daarbij minder een rol, de verkregen subsidie was niet kostendekkend. Geeft niks, ik wil de wereld beter achterlaten. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik milieubewust opgevoed en ik ben onder meer lid van het IVN en de werkgroep ten behoud van de Peel, een natuurgebied waaraan door de agrarische sector veel water wordt onttrokken en dat daardoor met verdroging te kampen heeft. We kunnen simpelweg niet op de oude voet met ons watergebruik blijven doorgaan.”

Bij zijn eigen bedrijf werd de waterproblematiek groots aangepakt. De hemelwaterafvoer werd volledig losgekoppeld, waarvan ook omliggende bedrijven profiteren. Voor collega-bedrijven heeft Frans Everaerts een aantal tips. “Kijk niet alleen naar het rendement van de aanpassingen en het kostenplaatje, maar hou je oog op de toekomst gericht. Informeer naar verschillende systemen om  een (water)probleem op te lossen, er is vaak niet één pasklare oplossing. Breng je eigen positie in kaart, bijvoorbeeld door de inzet van rioolcamera’s -je staat versteld van wat je onder de grond in je riolering allemaal aantreft- en betrek je bestaande installaties bij verbeteringen.”

Ook in  en rond de eigen woning heeft hij de nodige aanpassingen doorgevoerd. “Ik heb een warmtepomp in huis, zonnepanelen op het dak, de regenwaterafvoer is afgekoppeld en met het opgevangen water sproei ik mijn tuin. Ook heb ik nieuwe kozijnen laten plaatsen, dat scheelt enorm in de stookkosten. Ik ben klaar voor de toekomst.” Dat de tuin er wel bij vaart, blijkt uit het af- en aanvliegen van tal van vogels. “Mooi om te zien, dan heb je geen tv meer nodig”, zo besluit Frans Everaerts lachend.

‘Ik wil de wereld beter achterlaten’