Samen met Nederweert24 heeft de gemeente een film gemaakt over het uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving in Nederweert. In 12 minuten worden drie onderwerpen kort belicht: projecten, ondernemers en stof tot nadenken. Deze onderwerpen vormen de rode draad van de film.

Projecten

Het uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving (in de film nog Recreatie en Toerisme genoemd) bestaat uit veertien projecten. Al deze projecten benoemen en ondersteunen we met beelden uit Nederweert en belangrijke locaties waar de projecten zomaar zouden kunnen landen.

Ondernemers

Een aantal ondernemers is gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze film. Zij vertellen waar ze behoefte aan hebben, geven tips aan de gemeente en maken kenbaar welke rol we volgens hen moeten pakken. Dit alles rondom het thema Gastvrijheid en Beleving in Nederweert.

Stof tot nadenken

De film was de aftrap van de themaraad op dinsdag 6 april. Samen met een afvaardiging van de raad en haar ondersteuners vond er een discussie plaats over de projecten en de mogelijke uitvoeringsrichting ervan. Tegelijkertijd hebben we laten zien hoe mooi Nederweert al is. Ook in de raadsvergadering van dinsdag 20 april kwam het uitvoeringsprogramma Gastvrijheid en Beleving aan de orde.