Deze kaart geeft een totaaloverzicht van de fijnstofbelasting op een locatie. De achtergrondbelasting is bij de bijdrage van veehouderijen gevoegd. Hierop is de dubbeltelcorrectie toegepast die op de website van het RIVM staat. Het gaat om een indicatieve kaart, alleen een berekening kan daadwerkelijk uitsluitsel geven over de specifieke belasting op een bepaalde locatie.