Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering én voor de voorbereiding van raadsvoorstellen. U schrijft het college van B&W een brief:

  • Als u de burgemeester of een van de wethouders iets wilt vragen of vertellen. Bijvoorbeeld een plan of idee.
  • Als u uw mening wilt geven over het beleid van de gemeente
  • Als u iets wilt weten over lopende zaken of over de uitvoering van plannen.

Wat moet u weten voordat u een brief of e-mail schrijft

Een brief aan het college van B&W is openbaar. Dat betekent dat uw brief ook opgevraagd kan worden door bijvoorbeeld een journalist of een buurman. Wij zorgen ervoor dat uw naam, adresgegevens niet-leesbaar zijn. De inhoud van de brief is wel leesbaar.

Wat gebeurt er als u een brief stuurt

Het college  besluit dan wat zij met uw verzoek of vraag gaat doen. De burgemeester en wethouders kunnen op veel verschillende manieren uw brief of e-mail behandelen. Zo kunnen zij u uitnodigen om vragen te beantwoorden. Maar een andere mogelijkheid is dat zij besluiten dat zij uw brief gaan bespreken in een vergadering. Als zij besloten hebben wat zij gaan doen, dan krijgt u hierover een bericht. Dan hoort u meteen wat de volgende stap is.

U kunt uw brief aan het college van B&W zowel schriftelijk als digitaal sturen.  

Adres

Stuur uw brief aan:

Gemeente Nederweert
T.a.v. het college van B&W
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

of per mail naar: info@nederweert.nl

U mag uw brief ook afgeven aan de balie in het gemeentehuis of in de brievenbus bij de entree deponeren.