De gemeente Nederweert hecht veel waarde aan de participatie van burgers. Het gemeentebestuur wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Nederweert. Tegelijkertijd moet er alle aandacht zijn voor het betrekken van de burger bij het bestuur van de gemeente. Mede hierdoor wil de gemeente actief communiceren met de zes dorpsraden die de gemeente kent.

Een dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich verenigen om de algemene belangen van burgers in hun dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. Het spreekt voor zich dat de dorps- of wijkraad te maken heeft met een groot aantal partners. In willekeurige volgorde gaat het o.a. om de gemeente, burgers en verenigingen en instellingen uit het dorp of de wijk (of daarbuiten). Een dorpsraad houdt zich o.m. bezig met de volgende onderwerpen: sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, werken, relatie tussen burger en overheid.

Dorpscontactfunctie

Om de dorpsraden te ondersteunen bij hun werkzaamheden is per 1 januari 2006 de dorpscontactfunctie bij de gemeente in het leven geroepen. Aanleiding hiervoor vormde de notitie "Te raad bij de dorps- en wijkraad".

 Doelstelling van de contactfunctie is:

  • Centrale contact/ coördinatiefunctie
  • Creëren draagvlak binnen de organisatie;
  • Fungeren als wegwijzer voor de dorpsraden binnen de gemeentelijke organisatie;
  • Bewaken of afspraken met de dorpsraden nageleefd worden
  • Dorpsraden informeren over nieuwe ontwikkelingen/ initiatieven
  • Zorgdragen voor het versterken van de communicatie en participatie tussen gemeente en dorpsraden
  • Bewaken participatiedoelstellingen dorpsraden

De dorpscontactfunctionaris van Nederweert en Leveroy is Harold van der Haar, voor Ospel, Ospeldijk, Nederweert-Eind en Budschop is dit Iris van de Ven. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (0495) 677 111.

Contactgegevens dorpsoverleggen

De gemeente Nederweert heeft op dit moment 6 dorpsoverleggen. Elke dorpsoverleg heeft een bestuur. Voor zaken die de betreffende dorpskern aangaan, kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Gemeenschapsraad Leveroy

Haver 30, 6091 PP Leveroy
Contactpersoon: mevr. M. Claessens
Telefoon: 06-18429896
E-mail: secretariaat@leveroy.net
Internet: www.leveroy.net(externe link)

Stichting Dorpsraad Budschop

Budschop 13b
6031 AJ NEDERWEERT
Contactpersoon: mevr. D. Hoeben
Telefoon: 0495-840689
E-mail: dorpsraadbudschop@hotmail.com

Dorpsraad Ospel

Lemmenhoek 5
6035 AJ OSPEL
Contactpersoon: dhr. J. Hermans
Telefoon: 0495-633786
E-mail: bestuur@dorpsraad-ospel.nl
Internet: www.dorpsraad-ospel.nl(externe link)

Dorpsraad Ospeldijk

Zandstraat 2c 
6035 RE Ospeldijk 
Contactpersoon: dhr. Hubert Huijerjans
Telefoon: 06-30402847
E-mail: leden@dorpsraad-ospeldijk.nl
Internet: www.dorpsraad-ospeldijk.nl(externe link)

Dorpsraad Eind

Kruisstraat 47
6034 RJ NEDERWEERT-EIND
Contactpersoon: dhr. John Koppen 
Telefoon: 0495-634763
E-mail: dorpsraad@nederweert-eind.nl
Internet: www.nederweert-eind.nl(externe link)

Dörpsoverlek Ni-jwieërt

Schoor 43
6031 SC Nederweert
Contactpersoon: mevr. Riny van Veldhoven 
E-mail: rinyvdpeel@gmail.com
Internet: www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Bent u tevreden over deze pagina?