Molen De Korenbloem

De Korenbloem aan de Korenbloemstraat in Ospel, stenen bergmolen uit 1869. Molenaar de heer G. van Winkel, Korenbloemstraat 3, 6035 AX Ospel, telefoon (0495) 633 079.

Molen de Korenbloem is gebouwd in 1869 dus ruim 150 jr oud en nog steeds in vrijwel originele staat. Ze is gebouwd door Peter Jan Caris (molenaar op Budschop) welke gehuwd was met Geertrui Laemen een molenaarsdochter (oliemolen) op de Klaarstraat.  In de tweede helft van de negentiende eeuw werden er steeds meer woeste grond ontgonnen en steeg a.g.v gebruik van kunstmest de opbrengsten. Hierdoor was er meer behoefte aan maalcapaciteit. In 1908 werd molenaar Geel Dalemans (tot dan knecht op de molen). Wegens gebrek aan een opvolgers verkoopt hij de molen in 1923 aan Antonius Weekers  (Broens Toontje) welke tot dan molenaar was op molen “de Hoop” te Swartbroek. In 1933 gaat de molen over op zoon Tjeu Weekers welke de molen in 1937 verkoopt aan Andrees Veugen de laatste molenaar op de molen. Nadat de molen in verval is geraakt wordt deze in 1990 volledig gerestaureerd.  De molen heeft een dubbel maalkoppel en mag zowel voor menselijke consumptie als voor veevoer malen. Het graan waarvan het meel en de (brood)mixen zijn samengesteld komt uit de regio. U koopt hier dus een echt streekproduct. 

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met molenaar Geert van Winkel, tel. 06-304 570 14 of (0495) 633079. Molenaar; Geert van Winkel, Korenbloemstraat 2,6035 AZ Ospel.

https://dekorenbloemospel.jimdofree.com/(externe link)