De rekenkamercommissie wordt secretarieel ondersteund door de griffier. Heeft u vragen aan of over de rekenkamercommissie? Neem dan contact op met de griffier via mail of via (0495) 677 111.