De titel van het akkoord is ‘Goed voor elkaar’. Volgens de wethouders is dat een titel met betekenis. “We doen wat goed is voor elkaar en geloven in de kracht van de gemeenschap. Het individu komt het best tot zijn recht als die iets kan betekenen voor een ander. 

We zijn goed voor elkaar en hebben oog voor onze medemens. Onze inwoners kunnen rekenen op een mensgerichte overheid die handelt vanuit vertrouwen, maar die ook duidelijk en eerlijk is. Een overheid die heldere kaders schetst, maar ook maatwerk mogelijk maakt als dat beter is.

We hebben onze zaken goed voor elkaar en zorgen dat de basis op orde blijft. Nederweert staat er financieel goed voor. Dat willen we zo houden. We zorgen voor goed evenwicht tussen mensen, middelen en organisatie, om te doen wat nodig is voor onze gemeente.”

De coalitie heeft bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Dat geeft ruimte voor inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke partners en alle partijen in de gemeenteraad. 

Coalitieakkoord 2022-2026