De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten  een cliëntenraad moeten hebben. In Nederweert bestaat de cliëntenraad uit cliënten en een vertegenwoordiger van de doelgroep. De vertegenwoordiger van de doelgroep is afkomstig van de FNV; hij is tevens voorzitter. De cliëntenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van dienstverlening. Ook wordt de cliëntenraad zoveel mogelijk betrokken bij het vormen van nieuw beleid dat directe consequenties heeft voor de uitkeringsgerechtigden.

U kunt via de cliëntenraad uw vragen of opmerkingen bespreekbaar maken binnen de gemeente. De voorzitter van de raad is hiervoor het eerste aanspreekpunt. U kunt ook lid worden. U moet dan wel zelf een uitkering ontvangen of op een andere manier een vertegenwoordiging van de doelgroep vormen. Ook moet u bereid zijn om tijd te investeren in het lezen van allerlei stukken en u dient ‘kritisch’ te zijn. De cliëntenraad krijgt per officiële vergadering een vergoeding en mag gebruik maken van diverse faciliteiten. Zo stelt het gemeentebestuur vergaderruimte beschikbaar en is er de mogelijkheid om kopieën te maken. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Gebruik maken van regelingen 

Voor mensen met een laag inkomen zijn verschillende regelingen, zoals de meedoenregeling. De cliëntenraad probeert samen met de gemeente mensen die het nodig hebben op deze regelingen te wijzen.Kent u iemand in uw eigen omgeving die voor deze regelingen in aanmerking kan komen maar hier geen gebruik van maakt? Meld dit dan alstublieft aan de cliëntenraad, zodat zij contact kunnen opnemen met deze persoon. U kunt bij de cliëntenraad ook terecht voor informatie over bijstand en inkomen.

Contact met de cliëntenraad