Contactgegevens

Burgemeester B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

E-mail: burgemeester@nederweert.nl

Portefeuille

 • Wettelijke taken op het gebied van openbare orde, veiligheid en ondermijning
 • Kabinet en representatie
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering, personeel en organisatie
 • Dienstverlening en communicatie
 • (Eu)Regionale samenwerking
 • Projecten:
  • Verbouwing gemeentehuis (raadzaal)
  • Corona-crisis

Externe vertegenwoordiging

 • Voorzitter. Robuust basisteam Weert-Leudal-Nederweert. Uit hoofde van functie.
 • AB-lid en commissielid. Euregio Rijn-Maas-Noord (commissie openbare orde en veiligheid). Uit hoofde van functie.
 • AB-Lid. Veiligheidsregio Noord-Limburg. Uit hoofde van functie.
 • Lid. Regionaal College regio Noord-Limburg. Uit hoofde van functie.
 • Lid. Districtelijke Driehoek M-Limburg. Uit hoofde van functie.
 • Lid. SML Netwerkberaad. Uit hoofde van functie.
 • AB-lid. ICT NML. Uit hoofde van functie.
 • AB-lid. RUD. Uit hoofde van functie.
 • Voorzitter. Afvalsamenwerking Limburg (ASL). Uit hoofde van functie.

Nevenfuncties

 • Voorzitter. Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). Onbezoldigd.
 • Voorzitter. Jeugdfonds Sport Limburg. Onbezoldigd.