In de bouwkostenindicator 2021 zijn de normbedragen vastgesteld die gelden voor de bepaling van de bouwkosten voor een bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Op basis van deze bouwkosten worden de verschuldigde leges op grond van de tarieventabel berekend.