Wat is het?

Voor bouwactiviteiten gelden er in Nederweert voor beperkte gebieden welstandseisen zoals opgenomen in de Welstandsnota Gemeente Nederweert 2020. Deze nota en aangegeven gebieden (o.a. oude dorpskernen en nieuwbouwwijken).

Hebt u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met team Ruimte & Wonen (0495) 677 111 of info@nederweert.nl)Voor het aanvragen van welstandsadvies kunt u het welstandsformulier gebruiken.

Aanvragen Welstandsadvies met DigiD

Aanvragen Welstandsadvies met eHerkenning

Wat heb ik nodig?

  • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
  • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
  • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
  • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken