Bijzondere bijstand kunt u aanvragen als je door bijzondere omstandigheden voor extra kosten komt te staan, waarvoor u zelf onvoldoende inkomen of vermogen hebt. Bijzondere bijstand vraagt u aan vóórdat u de kosten maakt. Kosten die langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan, vergoeden we niet.

Aanvraag Bijzondere Bijstand (DigiD)

Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor uitgaven die bij het leven van alledag horen, zoals de huur of nieuwe kleren. En ook niet voor verzekeringspremies die u vrijwillig betaalt. De kosten moeten voor u noodzakelijk zijn en ze moeten door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan.  Ook kunnen ze niet op een andere manier worden vergoed.

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

 • Kosten voor bewindvoering en/of mentorschap
 • Kosten voor de eigen bijdrage rechtsbijstand en griffierecht
 • Kosten van een aanvullende zorgverzekering
 • Kosten van een bril
 • Kosten voor fysiotherapie
 • Kosten eigen bijdrage tandartskosten
 • Kosten voor sociale alarmering, abonnementstarief cak

Bij uw aanvraag hebben wij bewijzen nodig. Zorg dat u deze digitaal (liefst pdf-bestand) bij de hand heeft om mee te sturen.

 • Bewijsstukken van u en uw eventuele partner om uw inkomen en vermogen te beoordelen
 • Bewijsstukken van de Uitspraak van de rechtbank bewindvoering/mentorschapbewindvoering/mentorschap
 • Offerte bril/contactlenzen of
 • Polis zorgverzekering van dit jaar, vergoedingenoverzicht zorgverzekering

Hoe werkt het?

 • u woont in de gemeente Nederweert
 • u hebt een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
 • u heeft weinig of geen vermogen (artikel 34 PW)
 • de kosten zijn noodzakelijk
 • de kosten zijn te wijten aan bijzondere omstandigheden
 • u kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen (bijvoorbeeld zorgverzekering)  
 • de kosten zijn gemaakt in Nederland
 • de kosten moeten nog gemaakt worden, of de rekening mag in ieder geval nooit ouder zijn dan 3 maanden 

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de bijzondere bijstand online aan via DIGID.
 • Als u niet via DIGID de aanvraag kan regelen kunt u contact opnemen voor een aanvraagformulier (telefoon (0495) 677 111 of email sociaaldomein@nederweert.nl)
 • Er kan aan u gevraagd worden naar bewijsstukken van inkomen en vermogen  van u en uw eventuele partner om de aanvraag te kunnen beoordelen.
 • Binnen 8 weken krijgt u een besluit van de gemeente toegezonden.

Wat moet ik meenemen?

Naast het ingevulde aanvraagformulier, kan aan u worden gevraagd om onderstaande gegevens te overleggen voor de beoordeling van de aanvraag voor bijzondere bijstand.

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • omschrijving van de bijzondere kosten.

Bent u tevreden over deze pagina?