Ontvangt u een uitkering van de van de gemeente Nederweert? Dan bent u verplicht om uw inkomsten, eventuele wijzigingen en eventuele afwezigheid en vakantie door te geven.

Wijzigingen doorgeven

U bent verplicht om wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering door te geven binnen één week na de wijziging.

Dit kan bijvoorbeeld een wijziging zijn met betrekking tot uw woonsituatie, een wijziging in uw vermogen, het aanvaarden van werk, maar ook een opname in het ziekenhuis, of  het starten met vrijwilligerswerk..

Formulier wijziging

Verblijf buiten de gemeente (vakantiemelding)

Als u een uitkering ontvangt, en naar het buitenland  wil gaan dient u vooraf toestemming te vragen aan de gemeente, ongeacht de duur van uw verblijf.
Ook als u buiten Nederweert, maar wel in Nederland verblijft, moet u dit melden bij de gemeente. U moet beschikbaar blijven voor re-integratie.

Formulier verblijf buiten de gemeente

Hoe werkt het?

Hoe lang u met behoud van uitkering in het buitenland mag verblijven, hangt af van uw leeftijd.

  • Jonger dan de AOW-leeftijd: u mag in totaal 4 weken per jaar met behoud van uitkering in het buitenland verblijven.
  • AOW-leeftijd of ouder: u mag in totaal 13 weken per jaar met behoud van uitkering in het buitenland verblijven.

Als u langer gaat, stopt de gemeente uw uitkering. Dit gebeurt op de eerste dag dat u over het maximaal aantal dagen heen bent gegaan

Wat moet ik doen?

  • Uw verzoek om toestemming, dan wel uw melding, moeten u en uw partner uiterlijk één week van tevoren doen
  • Als u een uitkering naar de norm gehuwden krijgt, geldt dit voor iedere partner afzonderlijk
  • Volgt u een traject bij Werk.Kom , dan dient u eerst toestemming te vragen aan Werk.Kom. Deze toestemming voegt u bij de aanvraag.
  • U krijgt binnen 7 dagen bericht of  u mag vertrekken en of dat gevolgen heeft voor uw uitkering.
  • U moet wachten tot u dit bericht heeft gekregen. U mag niet vertrekken zonder toestemming.
  • Ook als u uw verblijf elders niet vooraf doorgeeft, heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Uitbetaaldagen uitkering 2021

Januari - Woensdag 10 februari 2021
Februari - Woensdag 10 maart 2021
Maart - Maandag 12 april 2021
April - Woensdag 12 mei 2021
Mei - Donderdag 10 juni 2021
Juni - Maandag 12 juli 2021
Juli - Dinsdag 10 augustus 2021
Augustus - Vrijdag 10 september 2021
September - Dinsdag 12 oktober 2021
Oktober - Woensdag 10 november 2021
November - Vrijdag 10 december 2021
December - Woensdag 12 januari 2022

Bent u tevreden over deze pagina?