Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

Let op: Wilt u bezwaar maken tegen een besluit met betrekking tot belastingen? Dat doet u bij BsGW.

Bezwaar maken tegen besluit van de gemeente (DigiD)

Hoe werkt het?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Bezwaarschrift
Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het bezwaarschrift vermelden:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • U dient aan te geven om welk besluit het gaat.
 • U dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).
 • U dient het bezwaarschrift te ondertekenen.

U kunt ook gebruik maken van het digitale formulier dat u bij 'Formulieren' vindt.  Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u in het bezit van van DigiD.
Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Beroepschrift
Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar, dan kunt tegen die beslissing vaak beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het beroepschrift vermelden:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
 • U dient zo mogelijk een kopie mee te sturen van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
 • U dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).
 • U dient het beroepschrift te ondertekenen.

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening (griffierecht). U krijgt hiervoor van de rechtbank een acceptgiro thuisgestuurd.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Bent u tevreden over deze pagina?