Begroting

Home > Begroting

Begroting

Met de begroting geeft de gemeenteraad sturing aan het uitgeven van de beschikbare budgetten. In Nederweert vormt de jaarlijkse kadernota ook een belangrijk instrument om richting te geven aan het financiële beleid. In de programmabegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente opgenomen. In de gemeente Nederweert is de begroting opgebouwd uit vier programma’s: Fysieke leefomgeving, Levensvatbare bedrijvigheid, Zorgzame leefbaarheid en Bestuur.

Te downloaden:

2020
Begroting 2020
Begroting in één oogopslag 2020

2019
Begroting 2019
Bijlagenboek begroting 2019
Begroting in één oogopslag 2019

2018
Begroting 2018
Bijlagenboek begroting 2018
Begroting in één oogopslag 2018