In de Wet natuurbescherming staan regels voor de bescherming van dieren en planten in Nederland.
Als u van plan bent om werkzaamheden (bv. kappen van bomen; na-isoleren, slopen of renoveren van een gebouw of andere ruimtelijke ingrepen) uit te voeren, is het belangrijk dat u op tijd in het projectgebied en de aanwezige gebouwen onderzoek doet naar de aanwezigheid van de beschermde soorten en hierbij de noodzakelijke maatregelen treft.
Op de website van Provincie Limburg vindt u meer informatie over soortenbescherming bij werkzaamheden.