Bèr Smolenaers 'Zowel privé als bedrijfsmatig het goede voorbeeld geven'

Dat bevlogenheid niet aan leeftijd gebonden is, wordt snel duidelijk wanneer je met Bèr Smolenaers in gesprek gaat. De directeur in ruste van Smolenaers Constructie- en Plaatwerk B.V. is een warm pleitbezorger van doeltreffend waterbeheer. 

Een plaquette met daarop foto’s van de afkoppeling van de regenwaterafvoer bij zijn bedrijf siert de woonkamer van de -zelf ontworpen- nieuwbouwwoning. Een woning die model zou kunnen staan voor toekomstige woningbouw. “Geen gas, zonnepanelen, een warmtepomp en de hele regenwaterafvoer is afgekoppeld. Mijn energiekosten bedragen exact nul euro. Hetzelfde is het geval bij mijn zoon”, vertelt Bèr Smolenaers met enige trots. “Die hele energietransitie gaat me veel te langzaam. Het zou een taak van de overheid moeten zijn om particulieren en bedrijven te stimuleren om energie- en waterbesparende maatregelen te nemen. Wat mij betreft zou dit bij nieuwbouw en verbouwingen verplicht moeten zijn. Gemeenten zouden het voortouw moeten nemen door bijvoorbeeld ook straatwater op te vangen en te laten infiltreren. En nog een tip voor overheden: compenseer bewoners of bedrijven die afkoppelen met een korting in de watersysteemheffing van de WOZ.“
Zelf geeft Smolenaers zowel privé als bedrijfsmatig het goede voorbeeld. Als telg van een boerengezin weet hij hoe slecht het gesteld is met het grondwaterpeil. “Als mijn vader vroeger weidepalen plaatste, moest hij snel zijn, anders liep het gegraven gat vol water. Dat is nu wel anders, het grondwaterpeil is veel te laag. Het is in ieder geval een positieve ontwikkeling dat het vasthouden van water bij rivieren een prioriteit is.” Bèr Smolenaers ontpopt zich al jarenlang als een voorloper. “In 2008 is mijn bedrijf volledig afgebrand. Destijds maakte ik al gebruik van een warmtepomp.”

Toen twee jaar geleden bij zijn bedrijf de erfverharding moest worden vernieuwd, besloot hij de zaken meteen grondig aan te pakken en de afkoppeling van het regenwater gelijk mee te nemen in de plannen. Hij wist een belendend stratemakersbedrijf hiervoor ook warm te maken en het werk werd gezamenlijk geklaard. “Opmerkelijk dat zo’n grote klus, met veel graafwerkzaamheden, binnen één dag is afgerond. Ik ben zelf een voorstander van een systeem met Rockwool-platen, waarbij een infiltratiesysteem is geplaatst met een inhoud van 75m³. Thuis heb ik eenzelfde systeem met een inhoud van 7m³. Die platen nemen het water voor 95% op en geven het geleidelijk binnen 24 uur weer terug aan de grond. Tevens is er bij het bedrijf een overstortsysteem aangesloten op het riool. De toegekende subsidie -het aanvragen was een fluitje van een cent, de ambtelijke molens draaien in dit geval bijzonder snel- was niet kostendekkend, maar voor mij mocht het wat kosten.”

Niet alleen wat betreft water en energie is Bèr Smolenaers een voorbeeld dat tot navolging strekt. Bij zijn bedrijf zijn ook alle afvalstromen gescheiden. “Ik wil als bedrijf zo schoon mogelijk opereren”, geeft hij als verklaring. Wat bewustwording betreft is er volgens hem nog een wereld te winnen. “Verspilling van schoon water en energie is mij een doorn in het oog. En zeker het afkoppelen van regenwater is in feite een klusje van één dag, ook voor particulieren. Mijn advies: neem het mee in je plannen als je gaat bouwen of verbouwen.”

Ber Smolenaers met de foto’s van de werkzaamheden bij de afkoppeling van het regenwater bij zijn bedrijf
Ber Smolenaers met de foto’s van de werkzaamheden bij de afkoppeling van het regenwater bij zijn bedrijf