Wat is het?

Heeft u bouwplannen, wilt u een bedrijf of beroep aan huis starten, wilt u een pand kopen en weet u niet of u daar uw plannen kan realiseren, wilt u het gebruik van uw pand wijzigen ?

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u de haalbaarheid van uw plannen door de gemeente laten beoordelen. Dit is niet verplicht, maar kan u wel helpen duidelijkheid te krijgen. Vaak betreft het ingewikkelde plannen die niet binnen het omgevingsplan passen. Ook als u twijfelt of voor uw verbouwing een vergunning nodig is, kunt u dit door de gemeente laten beoordelen.

Procedure

U vult onderstaand aanvraagformulier online in. U krijgt een ontvangstbevestiging. Voor het beoordelen van uw verzoek bestaan geen wettelijke beslistermijnen. Wij proberen uw initiatief zo snel mogelijk te behandelen. Door het groot aantal verzoeken, is er helaas een behoorlijke achterstand in de afhandeling. Houd er rekening mee dat de behandeltermijn kan oplopen tot 6 maanden of soms zelfs langer als er sprake is van complexe aanvragen, bijvoorbeeld als het plan niet past binnen het omgevingsplan of strijdig is met beleid. Het kan zijn dat tijdens de behandeling van uw verzoek blijkt dat nog aanvullende gegevens in het kader van de beoordeling dienen te worden overlegd. Zodra wij de beoordeling hebben afgerond ontvangt u deze schriftelijk of via e-mail.

Beoordeling bouwplan of ruimtelijk initiatief aanvragen

Heeft u haast en kunt u niet wachten?

Mogelijk wilt u uw plan eerder beoordeeld hebben. Adviesbureaus op gebied van ruimtelijke ordening kunnen u helpen uit te zoeken wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden op uw perceel zijn.

Nadere informatie

Voor de goede orde vermelden wij dat een positieve beoordeling geen garantie is voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Kosten

Voor de beoordeling worden leges in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de aard van de voorgenomen activiteiten en de daar geldende regels. Deze variëren van € 154 voor een verklaring vergunningvrij bouwen, € 185 voor een bevestiging dat uw plan past binnen het omgevingsplan, € 765 voor de beoordeling van een buitenplanse activiteit tot € 970 voor een bestuurlijk principestandpunt. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk verrekend bij het indienen van een formele aanvraag. De concrete kosten vindt u in de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024.

Niet gevonden wat u zocht?