Heeft u bouwplannen, wilt u een bedrijf of beroep aan huis starten, wilt u een pand kopen en weet u niet of u daar uw plannen kan realiseren, wilt u het gebruik van uw pand wijzigen ?

Voordat u een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging aanvraagt, kunt u de haalbaarheid van uw plannen door de gemeente laten beoordelen. Dit is niet verplicht, maar kan u wel helpen duidelijkheid te krijgen. Vaak betreft het ingewikkelde plannen die niet binnen het bestemmingsplan passen. Ook als u twijfelt of uw bouwactiviteit vergunbaar is of vergunningvrij, kunt u dit door de gemeente laten beoordelen.

Procedure

U vult dit aanvraagformulier online in. U krijgt een ontvangstbevestiging. Voor het beoordelen van uw verzoek bestaan geen wettelijke beslistermijnen. Wij proberen uw initiatief zo snel mogelijk te behandelen. Door het groot aantal verzoeken dat is ingediend, is er een achterstand opgetreden in de afhandeling. Houd er rekening mee dat de behandeltermijn kan oplopen tot 12 weken of soms zelfs langer. Het kan zijn dat tijdens de behandeling van uw verzoek blijkt dat nog aanvullende gegevens in het kader van de beoordeling dienen te worden overlegd. Zodra wij de beoordeling hebben afgerond ontvangt u deze schriftelijk of op mail. Het kan zijn dat tijdens de behandeling van uw verzoek blijkt dat nog aanvullende gegevens in het kader van de beoordeling dienen te worden overlegd. Zodra wij de beoordeling hebben afgerond ontvangt u deze schriftelijk of op mail.

Aanvraag beoordeling bouwplan of ruimtelijk initiatief

Nadere informatie

Voor de goede orde vermelden wij dat een positieve beoordeling geen garantie is voor het verkrijgen van een bestemmingsplanwijziging en/of een omgevingsvergunning.

Kosten

Voor de beoordeling worden leges in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de aard van de voorgenomen activiteiten en de ter plaatse geldende regels. Deze variëren van € 100 voor een verklaring vergunningvrij bouwen, € 170 voor een bevestiging dat uw plan past binnen het bestemmingsplan tot € 765 euro voor een bestuurlijk principestandpunt of beoordeling van een buitenplanse activiteit. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk verrekend bij het indienen van een formele aanvraag. De concrete kosten vindt u in de tarieventabel.

Bent u tevreden over deze pagina?