Het college van burgemeester en wethouders de geldigheidsduur heeft verlengd tot en met 31 december 2023.