Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Is uw inkomen niet zo hoog, dan komt u misschien in aanmerking voor (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 

U vraagt kwijtschelding aan op Mijn BsGW. Hier hebt u de mogelijkheid om toestemming te geven om uw gegevens te laten toetsen. Uit deze toetsing blijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Het is ook mogelijk telefonisch een formulier aan te vragen bij BsGW. Dit dient u elk jaar opnieuw aan te vragen. Voor meer informatie over kwijtschelding zie regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen of op de website van BsGW

Vraag direct kwijtschelding aan bij BsGW