Is uw inkomen niet zo hoog, dan komt u misschien in aanmerking voor (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U vraagt kwijtschelding aan op uw persoonlijke pagina op de website van BsGW. Hier hebt u de mogelijkheid om toestemming te geven om uw gegevens te laten toetsen. Uit deze toetsing blijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Het is ook mogelijk telefonisch een formulier aan te vragen bij BsGW. Dit dient u elk jaar opnieuw aan te vragen.

Voor meer informatie over kwijtschelding zie regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen of op de website van BsGW

Hoe werkt het?

Uw verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de door Rijksoverheid vastgestelde regels en normbedragen. Daarnaast worden er nog de volgende voorwaarden verbonden aan het toekennen van kwijtschelding:

  • uw aanslag dient nog niet of niet langer dan drie maanden geleden volledig betaald te zijn
  • uw verzoek dient ingediend te zijn met een op naam gesteld formulier 'Verzoek om kwijtschelding'
  • uw verzoek dient voorzien te zijn van de benodigde specificaties
  • de aanvraag voor kwijtschelding dient u elk jaar opnieuw aan te vragen.

Bent u tevreden over deze pagina?