Met de begroting geeft de gemeenteraad sturing aan het uitgeven van de beschikbare budgetten. In Nederweert vormt de jaarlijkse kadernota ook een belangrijk instrument om richting te geven aan het financiële beleid. In de programmabegroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente opgenomen. In de gemeente Nederweert is de begroting opgebouwd uit vier programma’s: Fysieke leefomgeving, Levensvatbare bedrijvigheid, Zorgzame leefbaarheid en Bestuur.

Heeft de informatie u geholpen?