Afvalinzameling

Vanaf 1 september 2023 verandert de inzameling van GFT en restafval. Dat komt omdat GFT en restafval dan niet meer in dezelfde bak ingezameld kan worden. Ook willen we samen minder afval produceren en beter scheiden, zodat het beter verwerkt kan worden. Dit is beter voor het milieu en bespaart kosten. De aanpassingen komen voort uit de ervaringen van een afvalpilot in Budschop, enkele sorteeranalyses en de resultaten van een enquête.