Afvalinzameling

Vanaf 2022 zamelen we in de hele gemeente PMD-afval huis-aan-huis in.. Dit doen we in gratis zakken. In een deel van Budschop hielden we een proef met het ophalen van restafval met tariefzakken. In 2022 en 2023 verbeteren we een aantal zaken. De aanpassingen komen voort uit de ervaringen van de afvalpilot in Budschop, enkele sorteeranalyses en de resultaten van een enquête. Ook het opnieuw aanbesteden van de afvalinzameling speelt een belangrijke rol.