Onderliggend beleidskader is bedoeld inzicht te geven in visie, koers, doelstellingen en strategie voor burgers,
buurgemeenten, gemeentelijke organisatie en overige organisaties als contractanten.

Dit beleidskader beschrijft met welke vertrekpunten we wát willen bereiken in de komende jaren.
De wereldbevolking en welvaart groeien. Het gebrek aan eigen grondstoffen maakt Europa kwetsbaar. Recycling van afval is daarom een Europees speerpunt in haar beleid om te komen tot een circulaire economie in 2050; kort uitgelegd als een volhoudbaar economisch systeem zonder afval.
De Rijksoverheid heeft concrete ambities opgesteld voor afval:

  • In 2020 maximaal 100 kg (grof) restafval per persoon en
  • in 2025 maximaal 30 kg (grof) restafval per persoon.

In 2016 maakten we 136 kg (grof) restafval per persoon in Nederweert.

Van afval naar grondstof