Wat is het?

Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. Grofvuil kunt u naar de milieustraat brengen.

Wat kost het?

De kosten als u het grofvuil zelf naar de milieustraat brengt, zijn afhankelijk van het soort en de hoeveelheid van afval.

Bent u tevreden over deze pagina?