Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container (duobak) te stoppen, bijvoorbeeld meubels of vloerbedekking. U kunt uw grof huisvuil aanbieden bij de gemeentelijke Milieustraat in Weert.

Wat zijn de kosten?

De kosten als u het grofvuil zelf naar de milieustraat brengt, zijn afhankelijk van het soort en de hoeveelheid van afval(externe link)

Bent u tevreden over deze pagina?