Wat is het?

Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. De gemeente haalt het meeste grofvuil op, behalve bijvoorbeeld bouw- en sloopafval.

Wat kost het?

De kosten als u het grofvuil zelf naar de milieustraat brengt, zijn afhankelijk van het soort en de hoeveelheid van afval(externe link).

Bent u tevreden over deze pagina?