De gemeenteraad steunde afgelopen week unaniem het voorstel om de afvalinzameling te verbeteren(externe link). De klankbordgroep Afval had zich eerder al positief uitgesproken over het voorstel.

Aanpassingen

De voorgestelde aanpassingen komen voort uit de ervaringen van de afvalpilot in Budschop, enkele sorteeranalyses en de resultaten van een enquête. 

Energie voor vervolg

Wethouder Franssen is blij met de positieve grondhouding. “Dit geeft energie voor het vervolg. De komende tijd gaan we aan de slag met de uitwerking.” Voordat de aanpassingen worden ingevoerd, vindt er een uitgebreid communicatietraject plaats. 

Wekelijks ophalen PMD, nieuwe bak restafval

Eén van de belangrijkste aanpassingen is dat we toewerken naar het wekelijks ophalen van PMD. Nu gebeurt dat eens per twee weken. Daarnaast gaat de afvalpilot in Budschop met de tariefzak op termijn stoppen en krijgen alle inwoners in de toekomst een nieuwe bak voor restafval. 

Aandacht voor afval scheiden

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er veel aandacht is voor de bewustwording om afval te scheiden. We zullen daarover blijven communiceren via diverse kanalen. Bij het raadsvoorstel staan ook de resultaten van de enquête en de sorteeranalyses(externe link)