Contactgegevens

Wethouder P.C.G. (Peter) Koolen

E-mail: p.koolen@nederweert.nl

Portefeuille

3e locoburgemeester

 • Welzijn (sport, onderwijs breed, cultuur, subsidiebeleid, volksgezondheid, doelgroepen)
 • Accommodaties m.u.v. gemeenschapshuizen
 • Verkeer, vervoer en infrastructuur
 • Volkshuisvesting
 • Economie en bedrijvigheid (met uitzondering van toerisme en recreatie)
 • Projecten:
  • Mobiliteitsplan
  • Bengele Beweegt / Uitwijck
  • Centrumplan
  • Leisureontwikkeling A2-Randweg West - Hotel
  • Ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen kern Nederweert
  • Alternatief tracé (inclusief snelfietsroute Weert-Nederweert) en Kanaalzone

Externe vertegenwoordiging

 • Besuurslid. Keyport. Uit hoofde van functie.
 • Lid. SML-commissies (Keyport; Wonen; Economie). Uit hoofde van functie.
 • Commissielid. Euregio Rijn-Maas-Noord (commissies Economie en toerisme; sociale aangelegenheid e.d.)Uit hoofde van functie.
 • AB lid. Veiligheidsregio Noord-Limburg)Uit hoofde van functie.
 • Lid. Bestuurscommissie GGDUit hoofde van functie.
 • Lid AD. Omnibuzz (doelgroepenvervoer)Uit hoofde van functie.