Jaarlijks wordt een deel van de riolering in onze gemeente geïnspecteerd. In Ospel en Ospeldijk is in 2020 geconstateerd dat een klein deel van de riolering slecht is. Zo gaan we in de Lochtstraat en de Meijelsedijk een gedeelte van het riool herstellen. Ook op een paar andere plekken in de twee kernen vinden kleine rioolreparaties plaats.                                       

Werkzaamheden

Bij de jaarlijkse camerainspecties is gebleken dat enkele betonnen rioolstrengen aan de binnenzijde aangetast zijn en vervangen moeten worden. Door een inwendige kous in de leiding aan te brengen, is vervangen niet noodzakelijk. We noemen dit relinen. Het gaat om 110 meter riool bij Meijlsedijk 201 in het fietspad. En om 250 meter riool van Lochtstraat 25 t/m Meijelsedijk 18 in de berm. De overige kleine werkzaamheden vinden elders in de twee kernen plaats.

Duur van werk

De werkzaamheden voor het relinen starten op maandag 29 november en duren ongeveer een week. Ze worden uitgevoerd door de firma Smet-Tunneling uit Dessel (B). De bewoners van de aanliggende woningen krijgen voor de werkzaamheden een brief van de aannemer met meer informatie. De kleine reparaties worden van vrijdag 26 november tot vrijdag 3 december uitgevoerd door de firma Van de Kreeke uit Nuth. Als het nodig is, krijgen ook hier de betreffende inwoners tijdig een brief van de aannemer.

Afsluiten van wegen

Tijdens de werkzaamheden voor het relinen zal daar waar het nodig is een weghelft afgesloten worden of worden de fietsers omgeleid. In de andere straten waar de aannemer kleine reparaties uitvoert, is de overlast beperkt tot enkele uren.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Broens van het team Samenleving Fysiek, via (0495) 677 111.