De Omgevingswet(externe link) geldt vanaf 2024. Deze wet verplicht alle provincies en gemeenten in Nederland om een visie (een mening, een plan) voor de leefomgeving te maken. Deze visie vormt de basis voor het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan worden alle regels bij elkaar gezet. Nu zijn de regels voor de leefomgeving verspreid over meerdere (bestemmings)plannen en andere stukken. Dat is niet overzichtelijk. 
    
Om dit Omgevingsplan op te stellen, moeten we weten waar we staan en waar we naartoe willen. Voor de omgeving van het buitengebied van Nederweert is een Omgevingsvisie opgesteld, met hulp van iedereen die hierbij betrokken is. Deze visie helpt bij ons bij wat kan en wat mag, zeker bij de meer ingewikkelde ontwikkelingen. Het doel is om altijd en vooral ook samen te zorgen voor een gezonde, veilige en mooie leefomgeving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door ruimte te geven aan eigen initiatieven die niet zomaar passen in het bestemmingsplan. Daarbij zijn er natuurlijk ook regels waar men zich aan moet houden, zodat het voor iedereen prettig blijft. 

We zetten samen met alle betrokken partijen de schouders eronder om een grote kwaliteitsslag te maken. Met als uiteindelijke doel een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.