U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. U mag het vooropenen en de telling niet verstoren en het is ook niet toegestaan om zonder toestemming van de aanwezigen foto’s of video’s te maken. Ook hier vragen wij u zich te houden aan de coronamaatregelen.

Vooropenen briefstemmen

Het vooropenen van de briefstemmen is op dinsdag 16 maart 2021 vanaf 09.00 uur in het gemeentehuis. 

Tellingen vervroegd stemmen en briefstemmen

Deze tellingen zijn op woensdag 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur in het gemeentehuis.

Telling van de op 17 maart 2021 uitgebrachte stemmen

Op de verkiezingsdag sluiten de stembussen om 21.00 uur. Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau de stemmen.

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2021

Na het tellen van alle stemmen vindt u de (voorlopige) uitslag en de proces-verbalen op onze website.