De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen algemeen bindende regelingen (verordeningen) vast. Voorbeelden hiervan de Apv (Algemene plaatselijke verordening), verordening Rioolheffing, verordening Hondenbelasting, Verordening OZB etc.
Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. De verordeningen van de gemeente Nederweert vindt u hier ook.

Vanaf 18 december 2019 vindt publicatie van een bekendmaking van een verordening plaats in een Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl
Bekendmakingen in het Gemeenteblad gelegen voor deze datum, kunt u raadplegen via de volgende link.
https://nederweert.presurf.nl/public/browse/20201021141500/https:/www.nederweert.nl/bestuur-organisatie/gemeenteblad_43103/