Ik heb interesse in een kavel, wat kan ik doen?

Vanaf het moment dat een kavel uitgeefbaar is, kunt u als particulier een kavel:

  • Zes maanden gratis in optie nemen. Na zes maanden kunt u de kavel eventueel in verlengde optie nemen tegen reserveringsrente.
  • Kopen. Dit kan na de optieperiode, maar u kunt ook direct beslissen om een kavel te kopen. Op het moment dat u een kavel koopt, wordt er een koopovereenkomst opgesteld die als basis dient voor de notariële akte. U bent eigenaar van een kavel op het moment dat de akte is gepasseerd.

Dit is de procedure in een notendop. Is de vraag naar kavels groter dan het aanbod? Dan zal de gemeente bekijken hoe ze hiermee omgaat. Loting is dan een mogelijkheid om de kavels toe te wijzen.

Welk belastingtarief is van toepassing op particuliere bouwkavels?

De legesverordening van de gemeente Nederweert vindt u op de landelijke website decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Op particuliere bouwkavels is geen overdrachtsbelasting van toepassing. Hierop is wel het BTW-tarief van 21% van toepassing. Het BTW tarief wordt altijd verrekend op het moment van betaling, ook al is de koopovereenkomst eerder afgesloten.

Welke kosten komen nog meer voor mijn rekening?

Als u een kavel koopt, betaalt u de grondprijs inclusief BTW zoals vastgesteld door de Raad.

Daarnaast zijn de notariskosten en Kadastrale kosten voor rekening van de koper.

Kosten voor het bouwrijp maken zijn al verrekend in de grondprijs. Houdt u er rekening mee dat de aanleg van nutsvoorzieningen geen gemeentelijke taak is en niet is inbegrepen bij de kosten voor het bouwrijp maken. Gemeentelijke leges heft de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Hoe weet ik wat ik wel en wat niet mag bouwen op een bouwkavel?

In het bestemmingsplan kunt u de bouwregels terugvinden. Bijvoorbeeld de maximale goothoogte of maximale vloeroppervlakte en inhoud van een woning. U kunt de bestemmingsplannen terugvinden op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl.

Daarnaast kan uw bouwplan in bepaalde locaties getoetst worden door de welstand. De welstand kijkt of uw plan past binnen het straatbeeld, de uitstraling, etc. Sommige gebieden zijn welstandsvrij. Wilt u weten welke locaties welstandsvrij zijn en welke niet, dan kunt u het beste contact opnemen met de medewerkers van team Ruimte & Wonen, via info@nederweert.nl of telefonisch via (0495) 677 111.

Hoe vraag ik een huisaansluiting aan?

Een huisaansluiting vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl. Let erop dat het aantal aanvragen voor nieuw aan te leggen aansluitingen sterk is gestegen. Het kan gebeuren dat uw aanvraag een langere doorlooptijd heeft. Zorg er dus voor dat u uw aanvraag zo vroeg mogelijk indient.

Voor de aanvraag van een huisaansluiting is het niet verplicht dat het huisnummer van uw woning al bekend is. U kunt bij de aanvraag op een kaart aan geven waar uw pand zicht bevindt.

Wanneer is mijn huisnummer bekend?

De toekenning van uw huisnummer (adres en postcode) ontvangt u op dezelfde dag dat uw aangevraagde bouwvergunning is verleend.

Waar kan ik mij melden als ik specifieke vragen heb over bouwen in Nederweert?

U kunt zich richten tot:

Bouwkavels Hoebenakker Noordwest:

ViaDAL Makelaardij
Burgemeester Hobusstraat 41
6031 VA Nederweert
(0495) 743 111

Woningen WonenLimburg Hoebenakker:

Wonen Limburg Weert
t.a.v. Marleen Beelen
(088) 38 50 800


 

 

Heeft deze informatie u geholpen?