Nederweert draagt haar steentje bij in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat doen we door kleinschalige opvang voor de middellange termijn aan te bieden. Inwoners en ondernemers dachten de afgelopen maanden mee over mogelijke locaties voor gemeentelijke opvang.

Tweede gemeentelijke opvanglocatie gereed

De eerste gemeentelijke opvanglocatie is eind mei ingericht voor de opvang van circa 12 vluchtelingen. Recent zijn twee woonunits ingericht op hetzelfde perceel. Hierin kunnen nog 6 tot 8 (afhankelijk van de samenstelling) Oekraïense vluchtelingen hun intrek nemen.
In de afgelopen periode is hard gewerkt om een tweede gemeentelijke opvanglocatie gereed te maken. Dit tweede pand is nu klaar voor de opvang van 12 tot 14 Oekraïners. Ook hier is het exacte aantal personen  afhankelijk van de gezinssamenstelling.  

Opvang van vluchtelingen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord waar Nederweert deel van uitmaakt, bekijkt welke Oekraïense vluchtelingen wanneer hun intrek nemen in het pand. De vluchtelingen krijgen na hun aankomst in Nederweert begeleiding van de gemeente, andere organisaties en vrijwilligers. 

Meer informatie?

Hier leest u meer informatie met betrekking tot de opvang en hulp aan Oekraïners.