Informatie (versie 12 oktober 2021)
 

Tijdelijke versoepeling vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021

De steunmaatregelen vanuit de overheid als gevolg van corona worden afgebouwd. Zo is per 1 oktober 2021 de Tozo-regeling gestopt. In plaats daarvan is voor ondernemers het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) tijdelijk versoepeld.

Voor wie gelden de versoepelingen Bbz 2004?

Voor zelfstandig ondernemers die algemene bijstand op grond van de Bbz 2004 aanvragen in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

Let op:

  • Het gaat om algemene bijstand, niet om bedrijfskapitaal.
  • We kijken of uw bedrijf levensvatbaar is.
  • Ontvangt u al Bbz 2004 van vóór 1 oktober 2021? Dan komt u niet in aanmerking.

Wat zijn de versoepelingen?

De belangrijkste versoepelingen ten opzichte van de normale regels Bbz 2004:

  1. U kunt de Bbz 2004 met terugwerkende kracht aanvragen tot de eerste van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. U kunt bijvoorbeeld in november 2021 aanvragen per 1 oktober 2021.
  2. We kijken niet naar uw vermogen.
  3. We stellen uw inkomen per kalendermaand vast.

Weten of u Bbz 2004 kunt krijgen?  

Doe de check op https://www.krijgikbbz.nl/

Wilt u aanvragen?

Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur bellen op nummer (0495) 677 111 of mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl.