We werken samen aan een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Hierbij zoeken we de balans tussen:

  • beschermen; veilig, gezond, natuur
  • benutten; optimaal gebruik en ontwikkelen van de leefomgeving

Hoe vinden we deze balans? Door de focus te leggen op wat we belangrijk vinden voor de verbetering en verduurzaming van Nederweert. En door iedereen zijn bijdrage te laten leveren aan de belangrijke thema’s voor het buitengebied:

  • een gezonde en veilige leefomgeving
  • een oplossing voor de vrijkomende gebouwen
  • beschikbaar houden van perspectiefvolle agrarische locaties
  • een bijdrage leveren aan de energietransitie
  • een bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie
  • versterken van het groene karakter
  • verbeteren van de infrastructuur
  • versterking beleving en gastvrijheid

In de Omgevingsvisie is iedere opgave voor het buitengebied afzonderlijk beschreven. Steeds volgens een vast stramien, maar ieder thema volgt zijn eigen proces en tempo en kent een ander netwerk.