Deze week is het de Week van Lezen en Schrijven (8 – 14 september). In deze week roepen we iedereen op om in actie te komen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Kijk op www.weekvanlezenenschrijven.nl(externe link) wat u kunt doen. 

Risse Groep en Werk.Kom zetten zich in om medewerkers zo zelfstandig mogelijk te laten meedoen. Basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden horen daar ook bij. Ontwikkeling van medewerkers is voor hen dan ook vanzelfsprekend. Daarom organiseren zij sinds een aantal jaar taallessen. Speciaal voor medewerkers die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Wij gingen hierover met hen in gesprek. 

Hoge drempel

Op de werkvloer is communicatie belangrijk om goed te kunnen samenwerken. Het overtuigen van medewerkers om deel te nemen aan taallessen vraagt echter aandacht. Velen hebben namelijk negatieve ervaringen met school. De drempel om lessen te gaan volgen, is dus hoog. 

In het eerste jaar is gestart met één groep van 10 medewerkers. Het resultaat en enthousiasme van die groep, heeft er voor gezorgd dat er nu meerdere groepen de lessen volgen. 

Hoe gaat het in z’n werk

Voordat een groep van start gaat, wordt een 0-meting gedaan om het niveau te bepalen. Elke groep heeft twee docenten. Tijdens de wekelijkse les van 1 uur (tijdens werktijd) wordt er gewerkt met de Succes-methode. In de oefenboekjes staan herkenbare situaties uit het dagelijks leven en de (werk)omgeving van volwassenen centraal. Denk aan het regelen van bankzaken, kinderen helpen met school of veilig werken. Zo kunnen deelnemers hun taalniveau verbeteren aan de hand van onderwerpen die ze interessant vinden en die dicht bij hen staan. 

Naast de lessen is er nu ook een bibliotheek gemaakt. Zo wordt het makkelijk om eens een boek te lenen. Het is voor veel deelnemers namelijk helemaal niet vanzelfsprekend om eens een boek te lezen. 

Zelfredzaamheid als doel

Doel van de lessen is niet om de deelnemers foutloos te laten lezen en schrijven, maar om de zelfredzaamheid te vergroten. Zelf een formulier invullen, zelf met het openbaar vervoer op stap en vooral duidelijk kunnen maken wat je bedoelt, zodat samenwerking met collega’s en leidinggevenden verbetert. Deelnemers krijgen hierdoor ook meer zelfvertrouwen en genieten bijvoorbeeld van het feit dat ze zelf een kaartje of briefje durven te schrijven.

Fouten maken moet

Voor Risse Groep en Werk.Kom zijn de taallessen geslaagd als de deelnemers zelfstandiger kunnen functioneren en meer zelfvertrouwen krijgen. Werk.Kom hoopt dat meer werkgevers taallessen durven aan te bieden. Dit ondanks het feit dat het spannend is om taallessen aan te bieden en laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Hierbij is het belangrijk een veilige omgeving te creëren. Een omgeving waar leren, ontwikkelen en fouten maken (om te kunnen leren) het uitgangspunt zijn. 

In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. In Nederweert zijn dit bijna 1.200 mensen. Voor deze groep is het lastig om bijvoorbeeld formulieren in te vullen, een verhaaltje voor te lezen aan de (klein)kinderen, een bijsluiter of gebruiksaanwijzing te lezen of een leidinggevende een berichtje te sturen in verband met een bezoek aan de huisarts. Ook ondervinden zij hinder bij bijvoorbeeld toegang tot de gezondheidszorg en maatschappelijke participatie. Communicatie met leidinggevenden en collega’s is vaak spannend en lastig. Dankzij goede basisvaardigheden wordt het eenvoudiger om zo zelfstandig mogelijk mee te draaien in onze steeds complexer wordende maatschappij.